Inspektioner av hot och våld i kollektivtrafiken

10 februari, 2020

Bussförare och tågvärdar är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet. Nu gör Arbetsmiljöverket en riksomfattande inspektion av 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken.

 

Personal ombord på tåg och bussar ligger över genomsnittet när det gäller anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukskrivning och orsakats av hot eller våld. För tågvärdar ligger hot och våld bakom nära en av tre anmälda arbetsolyckor som resulterat i sjukskrivning.

 

Arbetsmiljöverket gör nu en särskild insats mot hot och våld som riktar in sig på kollektivtrafiken. Omkring 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken i hela landet ska inspekteras, däribland järnväg och linjetrafik på bussar.

 

Arbetsmiljöverkets inspektörer kontrollerar hur arbetsgivarna förebygger hot och våld. Det handlar om att gå igenom riskfyllda situationer, bedöma riskerna och sätta in de åtgärder som krävs. Det kan till exempel vara väktare som hyrs in och åker med på vissa särskilt utsatta busslinjer eller tåg.

 

Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem i fler branscher. I år ska liknande inspektioner genomföras i Statens institutionsstyrelse, som bland annat ansvarar för tvångsvård och behandling av unga och vuxna.

 

De arbetsgivare som brister i sitt arbetsmiljöarbete kommer att få krav på att åtgärda bristerna och därefter följas upp. Resultaten presenteras i en rapport senare i år.

 

Fakta: Hot och våld i arbetslivet
Statistiken gäller anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukfrånvaro 2014-2018

Tågvärdar/tågmästare
• 27 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen.
• Totalt antal arbetsolyckor med sjukfrånvaro: 696
• Varav 187 orsakade av hot eller våld.

Buss/spårvagnsförare:
• 19 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen.
• Totalt antal arbetsolyckor med sjukfrånvaro: 2 086
• Varav 390 orsakade av hot eller våld.

I genomsnitt för förvärsarbetande i alla yrken:
• 7 procent av alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro är orsakade av hot eller våld på arbetsplatsen.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.