Kontinuitetshantering

7 februari, 2020

I och med det nya coronaviruset har MSB tagit fram stöd som syftar till att vägleda kring hur organisationer kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

 

I och med det nya coronaviruset har MSB tagit fram stöd som syftar till att vägleda kring hur organisationer kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

 

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

 

Nytt planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen
Planeringsstödet vägleder i hur Er organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med anledning av den nya coronavirussjukdomen covid-19.

 

Här finner Ni planeringsstödet.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.