Myndigheters rekommendationer avseende coronaviruset

15 februari, 2020

Nedan finner Ni länkar till olika myndigheters information och regler kopplat till Coronaviruset, covid-19.

 

WHO klassar utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Det gör man eftersom utbrottet av viruset kräver att världens länder samordnar sina insatser. Regeringen har beslutat att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Denna åtgärd ska ge Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna möjlighet att snabbt ta beslut om karantän av smittade personer om det skulle bli nödvändigt.

 

Nedan finner Ni information från olika svenska myndigheter:

Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation

Folkhälsomyndigheten rekommendationerna för den som misstänker att den kan ha smittats

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset

EU:s smittskyddsmyndighet European Centre for Disease Prevention and Control – information

WHO:s utbrottsinformation

Försäkringskassans information

Regeringskansliets information

Arbetsmiljöverkets information om coronaviruset

Jordbruksverket om coronaviruset

Livsmedelsverkets information om coronaviruset

Socialstyrelsen om coronaviruset

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om coronaviruset hos djur

Tullverkets information med anledning av coronaviruset

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.