Nya regler för blivande förare

3 februari, 2020

Transportstyrelsen har beslutat om nya regler vid förarprov i syfte att förbättra förarutbildningen för behörighet B. Bland annat ställs krav på blivande förare att de ska ha klarat teoriprovet innan de får göra körprovet. Samtidigt förlängs giltighetstiden för ett godkänt teoriprov från 2 till 4 månader.

 

I dag ska körprovet genomföras även om kunskapsprovet blir underkänt. Kravet på att klara kunskapsprovet före uppkörning och förlängd giltighetstid ska bidra till att de blivande förarna får bättre möjligheter att komma väl förberedda inför körprovet. Om fler kommer väl förberedda leder det till färre omprov, vilket bör minska köerna till körprovet.

 

Försäkran ska förhindra fusk
Inför kunskapsprovet ställs krav på att lämna försäkran om att inte använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt fuska. Syftet är att förhindra provfusk och samtidigt ge möjlighet att åtala och straffa eventuella fuskare. Straffsatsen för osann försäkran är böter eller fängelse.

 

Med de nya reglerna godtas också brittiska pass som identitetshandling i samband med legitimering inför förarprov, trots utträdet ur EU.

 

Nytt är också att far- och morföräldrar godkänns som intygsgivare för den som ska ta kunskapsprovet och saknar giltig identitetshandling, förutsatt att de själva har en giltig godkänd identitetshandling.

 

De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2020.

 

Här finner Ni de nya föreskrifterna.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.