Skatt på plastpåsar från 1 mars

10 februari, 2020

Skatten införs den 1 mars: tre kronor för bärkassar och 30 öre för frukt- och grönsakspåsar. Målet med skatten är att minska nedskräpningen i naturen och haven enligt ett EU-direktiv från 2015. Medlemsstaterna ska enligt direktivet reducera förbrukningen av plastkassar till 40 stycken per person och år senast 2025.

 

Från och med den 1 maj 2020 ska ni deklarera och betala skatt på plastbärkassar om ni tillverkar, för in eller tar emot sådana från ett annat EU-land.

 

Vilka plastbärkassar omfattas?
En plastbärkasse är en kasse, med eller utan handtag, som i mer än försumbar omfattning består av plast och som är avsedd för konsumenter att packa eller bära varor i från ett försäljningsställe.

 

Det finns två skattebelopp: Skatten är 30 öre per plastbärkasse om plastbärkassens väggtjocklek är mindre än 15 mikrometer och volymen maximalt 7 liter, exempelvis frukt- och grönsakspåsar i mataffären. Annars är skatten 3 kronor per plastbärkasse.

 

Det innebär att ni även ska betala skatt för kassar med handtag av plast, eller som har en plastfilm för att det ska vara möjligt att se den förpackade produkten.

 

Ni ska inte betala skatt för följande konsumentförpackningar som inte är till för att packa eller bära varor i:
• hundpåsar
• sopsäckar
• avfallspåsar
• småpåsar exempelvis fryspåsar, samt
• bärkassar av exempelvis papper där plast endast är en tillsats av lim eller färg som använts vid tillverkningen.

 

Plastpåsar för varaktigt bruk omfattas inte heller av skatten.

 

Ni kan ansöka om att bli godkänd lagerhållare
Som godkänd lagerhållare behöver ni inte redovisa och betala skatt varje gång ni tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga plastbärkassar. Det beror på att tidpunkten för att redovisa skjuts upp till ett senare tillfälle. Som godkänd lagerhållare får ni en deklaration varje månad, och ni kan välja mellan att deklarera i e-tjänst eller på blankett.

 

Ni kan bli godkänd lagerhållare om ni i Sverige avser att göra något av följande:
• tillverka skattepliktiga varor
• föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land
• importera skattepliktiga varor från tredje land
• köpa skattepliktiga varor från en godkänd lagerhållare och sälja de vidare till näringsidkare.

 

För att bli godkända lagerhållare måste Skatteverket bedöma er som lämpliga utifrån bland annat era ekonomiska förhållanden. Ni kan ansöka om att bli godkänd lagerhållare från och med den 1 mars 2020.

 

Här finner Ni mer information.

 

Plastpåsar är sedan tidigare förenade med ett förstärkt producentansvar som Naturvårdsverket är tillsyn myndighet för. Mer information om detta finner Ni här.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.