Transportstyrelsen säger nej till Stockholms cykelregler

20 februari, 2020

Det är inte möjligt att tillåta trafikanter att köra mot färdriktningen på gator som är enkelriktade. Stockholms kommun har därför inte rätt att tillåta cyklande i båda riktningar på enkelriktade gator. Det slår Transportstyrelsen fast i ett överklagandebeslut.

 

Transportstyrelsens beslut betyder att Stockholms kommun ska upphäva de lokala trafikföreskrifter som cykelreglerna berör. Totalt handlar det om 357 föreskrifter.

 

Fordon som färdas på en enkelriktad gata ska vid vänstersväng ligga så långt till vänster på körbanan som möjligt. Det är samma del av körbanan där även cyklisten ska färdas i motsatt riktning, om det vore tillåtet med kommunens regler.

 

Bakgrunden till Transportstyrelsens beslut är att Stockholms kommun genom lokala trafikföreskrifter tillåtit cykling mot färdriktningen på enkelriktade gator. Detta för att öka framkomligheten.

 

En privatperson överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen, som i sin prövning konstaterade att de vägmärken som satts upp strider med reglerna samt att utmärkningen är trafikfarlig. Kommunen överklagade i sin tur till Transportstyrelsen, som nu avslår överklagandet.

 

Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

 

Här finner Ni beslutet.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.