Vem har rätt till smittbärarpenning

23 februari, 2020

Smittbärarpenning kan betalas till den som har eller antas ha en smittsam sjukdom men som ändå kan arbeta. Det kan också betalas till den som smittar eller misstänks föra smitta utan att själv vara sjuk. Smittbärarersättning kan lämnas till en smittbärare i samband med åtgärder för smittskydd eller skydd för livsmedel. Detta gäller i vissa fall för Coronaviruset.

 

Med smittbärare avses i socialförsäkringsbalkens 46 kap. 3 § 1. den som har eller kan antas ha en smittsam sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga till följd av sjukdomen, 2. den som för eller kan antas föra smitta utan att vara sjuk i en smittsam sjukdom, och 3. den som i annat fall har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av en samhällsfarlig sjukdom som avses i smittskyddslagen (2004:168) utan att vara sjuk i en sådan sjukdom.

 

Smittbärarpenning betalas smittbärare som måste avstå från förvärvsarbete på grund av:
• beslut enligt smittskyddslagen
• läkarundersökning eller hälsokontroll som ska klarlägga smitta av en samhällsfarlig sjukdom
• sår eller annan skada som kan vara en risk vid hantering av livsmedel.

 

Yrkesarbetare som besökt coronautsatta områden uppmanas stanna hemma från jobbet i två veckor. Med smittbärarpenning undviker man karensdag. Försäkringskassan erbjuder smittbärarpenning om man inte kan arbeta på grund av att man är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom såsom coronaviruset.

 

Här finner Ni mer information om smittbärarpenning.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.