Corona – medför undantag i kör- och vilotidsreglerna

16 mars, 2020

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin.

 

Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har Transportstyrelsen beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en period av 30 dagar.

 

Beslutet ger vissa lättnader i reglerna i syfte att skapa större flexibilitet för buss och gods. Den dagliga körtid en förare tillåts arbeta förlängs från 9 timmar till 13,5 timme. Under en kalendervecka ska finnas en sammanhängande vila på minst 24 timmar.

 

Beslutet gäller alla buss- och godstransporter inom Sverige och förare ska ha en kopia av beslutet med sig i fordonet för att kunna visa det vid en vägkontroll.

 

Här finner Ni beslutet.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.