Ledningssystemutbildning enl. ISO 14001 & 9001 med grundutbildning miljö

20 mars, 2020

Grundutbildning

Nu finns det en utbildning i ledningssystem enligt ISO 14001 & ISO 9001 med grundutbildning i miljö tillgänglig via vår plattform Altea Academy

Anmälan sker individuellt av respektive deltagare som själv anmäler sig och därefter får tillgång till utbildningen direkt och kan starta sitt deltagande. Mer information om utbildningen finns på sidan Altea Academy