Ny e-tjänst för personuppgiftsincidenter

11 mars, 2020

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till Datainspektionen via en e-tjänst.

 

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.

 

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för de personer som berörs och en incident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter.

 

För att underlätta anmälningar av incidenter lanserar Datainspektionen nu en ny e-tjänst.

 

Här finner Ni den nya e-tjänsten.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.