Nytt verktyg matchar kemikalier mot EU-lagstiftning

11 mars, 2020

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har lanserat webbverktyget EUCLEF som hjälper företag att ta reda på hur olika ämnen är reglerade i EU-lagstiftning. Sammanlagt innehåller tjänsten 40 lagstiftningar.

 

EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) ska underlätta för företag att se hur ämnen de hanterar är reglerade inom EU. Oavsett om företaget tillverkar, använder, distribuerar eller säljer kemikalier inom EU måste det följa gällande lagstiftning, och ibland kan det handla om flera lagar samtidigt. Det är företagarens ansvar att lagstiftningens följs och att krav i reglerna är uppfyllda.

 

Verktyget ger användaren tillgång till viktiga kemikalielagstiftningar, bland annat REACH, CLP och Biocidförordningen. Det innehåller också juridisk information om bland annat kosmetiska produkter, bekämpningsmedel, avfall, leksaker och livsmedelssäkerhet.

 

Här finner den nya e-tjänsten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.