Skatteverkets information avseende covid-19

29 mars, 2020

Skatteverket har kommit ut med en samlad information med anledning av covid-19.

 

Anstånd med skatter och avgifter
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skattebetalning. Det innebär att Ni skjuter upp betalningen av Er skatt och i stället betalar den senare. Det finns två sorters anstånd:
• tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
• anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

 

Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Du får beslutet snabbast om Ni använder den nya digitala tjänsten i Mina sidor.

Här finner Ni mer information.

 

Anstånd med skattebetalning
Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Här finner Ni mer information.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter
Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

 

Ändra din debiterade preliminärskatt
Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Ni kan ändra Er debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

 

Betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter och avgifter
Skatteverket kommer som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Undantag sker om det handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.

Här finner Ni mer information.

 

Kan Ni inte lämna deklarationen i tid?
Skatteverket vet att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer i tid på grund av coronasituationen.

Saknar Ni några enstaka uppgifter bör Ni lämna in deklarationen ändå, och komplettera med de saknade uppgifterna så fort Ni kan. Om Ni blir försenad behöver Ni inte lämna någon upplysning om varför Ni deklarerar sent, men lämna deklarationen så fort det är möjligt.

Om det i något enstaka fall ändå skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer det företaget få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut.

 

Informationen kommer från Skatteverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.