Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

1 mars, 2020

Från och med 1 mars 2020 får attefallshus som är komplementbostadshus ha en byggnadsarea på högst 30,0 m2 istället för som tidigare 25,0 m2.

 

Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

 

För attefallshus som är komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, har storleken inte ändrats utan de får fortfarande vara högst 25,0 m2.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.