Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

25 mars, 2020

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

 

Undantaget ska underlätta däckbyte för både däckbranschen och fordonsägare under rådande pandemisituation. Detta för att riskgrupper inte ska riskera att utsättas för smitta. Men även för att undvika att fordonsägare riskerar att köra olagligt på grund av begränsad bemanning på verkstäderna.

 

Beslutet att tillfälligt tillåta dubbdäck till och med den 30 april 2020 gäller alla fordon, alltså både lätta och tunga fordon.

 

Beslutet gäller enbart för år 2020.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.