Uppdateringar Flow

31 mars, 2020

Förbättringsarbete har skett i Flow och följande saker har förbättrats:

  • Nytt fält har tillförts samtliga mallar/underlag i Avvikelsefliken. Här finns möjlighet att dokumentera interna kommentarer som ej sedan visas på PDF-er som skapas. Detta innebär att man kan dokumentera kostnader etc. för att sedan skicka en reklamation för åtgärd till en leverantör.
  • Under fliken ”Interna revisioner” har förbättring skett så att Ni som kund själva kan kommentera en enskild avvikelse/förbättring, alltså tex. tilldela vem som är ansvarig för åtgärd. Kommentering sker genom att öppna respektive avvikelse/förbättring med den gula pennan på raden.
  • För Flow finns nu stöd för finska och danska. Man byter språk genom att klicka på flaggan uppe i högra hörnet på fönstret.
  • Aktiviteter – det finns nu möjlighet att koppla till en juridisk mall direkt till en aktivitet i systemet.

Vi arbetar ständigt med förbättringar i Flow och tar tacksamt emot förbättringsförslag från er användare. Maila gärna in dessa till info@altea.se.

En av de stora pågående förändringarna är den layoutförbättring och mobilanpassning som kommer att publiceras under våren 2020. Titta gärna på separat beskrivning av detta här: Förhandstitt på nya designen i Flow

Har Ni frågor om Flow eller bara vill prata en stund så tveka inte att höra av Er till någon av oss på Altea AB – 013-163030!