Utstationerade arbetare

10 mars, 2020

Nära varannan registrerad utländsk arbetstagare arbetade förra året inom byggsektorn. Under 2019 anmäldes 41 504 personer till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. År 2018 var motsvarande siffra 41 338 personer. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsrapport om utstationering för 2019.

 

Flest utstationerade 2019 fanns i byggsektorn som stod för 46 procent av de individer som anmälts till utstationeringsregistret. Därefter kom tillverkningsbranschen, 20 procent och IT-branschen med 16 procent.

 

Ungefär 63 procent av samtliga anmälningar till utstationeringsregistret gällde storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

 

Polen är fortsatt det land som har flest utstationerade arbetstagare i Sverige med över 8 000 anmälda individer. Därefter följer Indien och Tyskland.

 

Länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige 2019:
• Polen 8 077
• Indien 5 692
• Tyskland 5 053
• Litauen 3 994
• Lettland 2 689

 

Fakta om utstationeringsregistret
Arbetsmiljöverket administrerar sedan juli 2013 utstationeringsregistret, ett register dit utländska arbetsgivare anmäler att arbetstagare ska arbeta tillfälligt i Sverige.

 

En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetar i ett visst land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Här finner Ni rapporten.

 
Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.