Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19

7 april, 2020

Arbetsmiljöverket har med anledning av sjukdomen covid-19 beslutat om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4). Det är för att införa en klassificering av det nya Coronaviruset.

 

Coronaviruset SARS-CoV 2 är ytterst smittsam och utan rätt skyddsutrustning är risken stor att både patienter och vårdpersonal blir smittade.

 

Ändringen består i att smittämne SARS-CoV 2, som orsakar sjukdom covid-19 läggs till i bilaga 1 B i förteckning över virus i föreskrifterna om smittrisker, AFS 2018:4 och att covid-19 ses som en allmänfarlig sjukdom.

 

Tillägget innebär krav på arbetsgivaren att tillhandahålla en trygg och säker arbetsmiljö med rätt skyddsutrustning. Denna förändring tydliggör behovet av rätt skyddsåtgärder för vårdens verksamheter.

 

Här finner Ni AFS 2018:4.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.