Bättre förutsättning för vindkraft med ny vindatlas

29 april, 2020

En ny europeisk vindatlas visar var de bästa områdena för ny vindkraft finns. Den svenska forskningen har bidragit med nya kunskaper om hur skogen påverkar vinden, och mer detaljer om vindens variationer. Det visar sig att skogen har mycket bättre förutsättningar för vindkraft än vad man tidigare trott.

 

Drivkraften att hitta de mest optimala platserna för nya vindkraftverk är stark. Små skillnader i vind kan ge stora förändringar i energiutbytet från kraftverket.

 

Projektet NEWA (New European Wind Atlas) har resulterat i en ny vindatlas över Europa som ska ge vägledning till de bästa och blåsigaste platserna.

 

Vid arbetet med NEWA har man använt olika modeller för vindkartering av Sverige och övriga Europa. Genom att jämföra och utveckla modellerna har man kunnat minska osäkerheten i vindkarteringen.

 

Resultatet är en databas för Europa som presenteras grafiskt på en webbsida. Utöver vindens variation i Europa finns där information om solenergi och nedisning av vindkraftverk. Beroende på vilken roll man har, som forskare, projektör, med flera, kan man plocka fram olika data och detaljer om vinden med en upplösning på tre kilometer.

 

Högre upplösning  
Nu kan man se vindens variation och energiinnehåll över tid i halvtimmesupplösning i princip 30 år tillbaka. Tidigare metoder hade inte den tidsaspekten så nu kan vi mycket tydligare se hur vinden varierar under året och det ger nya möjligheter till ytterligare forskning.

 

Databasen ger högre upplösning än tidigare modeller, och mer information om vinden på högre höjd, vilket är viktigt när vindkraftverken växer.

 

Sammantaget ska det ge bättre underlag vid projekteringar, hur lämplig en plats är. Den nya vindatlasen bör förbättra ekonomi och energiutbyte från ny vindkraft eftersom osäkerheten minskar.

 

Genom att använda Lantmäteriets laserscanning av svensk skog får man en mycket hög precision i beräkningarna, vilket har resulterat i en betydligt bättre uppfattning om vindkraftens potential i skogen.

 

Här finner Ni mer information om projektet.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.