Brister i elanläggningar missas vid bostadsköp

29 april, 2020

Varje år skadas drygt 800 människor så allvarligt av elfel i bostäder att de måste uppsöka sjukvård. 100 av dessa är barn som fått elchock via bristfälliga eluttag. Elinstallationer i bostäder utgör en dold risk för liv och hälsa då många glömmer att kontrollera elanläggningen och fasta elinstallationer när de byter av bostad.

 

Elsäkerhetsverket och Fastighetsmäklarinspektionen menar att det oftast tas för givet att el-centraler och installerade elprodukter är i ett acceptabelt skick, när hus och lägenheter överlåtes och får nya ägare. De byggbesiktningar som då görs omfattar dock inte i normalfallet bostadens elanläggning. En färsk rapport från Elsäkerhetsverket (”Elsäkerhet i bostäder”) visar att ju äldre huset är, desto vanligare är bristerna i bostadens elinstallationer. Rapporten visar också att det förekommer olagliga elinstallationer i 3 av 10 hushåll.

 

Undersökningsplikten glöms bort
Frågor kring undersökningsplikten och eventuella ”dolda fel” är komplicerade och olika lagar gäller för bostadsrätter respektive fastigheter. Vad kan bostadsköpare göra för att upptäckta brister i elanläggningen och därmed minska riskerna för olyckor och bränder?

 

Råd vid bostadsköp
• Viktigt att både köpare och säljare har en god kunskap om bostadens elanläggning.
• Köparen behöver sätta sig in i vad undersökningsplikten innebär.
• Köparen bör noggrant ta del av all information som ges av säljare och mäklare och ställa frågor om utförda installationsarbeten. Eventuella fel kan dessutom påverka priset.
• Om man vill vara trygg med sitt framtida boende, är det en god idé att låta ett elinstallationsföretag gå igenom elanläggningen och föreslå åtgärder. Det är en investering som ofta är relativt liten i förhållande till priset på bostaden.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.