EU driver på för säkra och cirkulära varor i ny handlingsplan

16 april, 2020

EU-kommissionen har publicerat en ny handlingsplan för en cirkulär ekonomi. En del av initiativen i handlingsplanen har tydliga kopplingar till kemikalier och Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

 

Det är bra att handlingsplanen pekar på åtgärder för att hantera farliga ämnen både i produktutvecklingen och i avfallshanteringen. Det är viktigt för företag att tänka till kring vilka kemikalier som används redan när de designar en vara och se till att särskilt farliga ämnen byts ut. Då slipper vi särskilt farliga ämnen i varor och riskerar inte heller att de återcirkuleras i återvunnet material.

 

I handlingsplanen tar EU-kommissionen ett brett grepp med fokus på att designa varor rätt från början, till exempel att de inte innehåller särskilt farliga ämnen och att delarna går att återvinna. Centralt för handlingsplanen är att ta fram ett förslag till en ramlagstiftning för hållbara produkter som säkerställer att produkter som sätts på marknaden är säkra, hållbara och cirkulära.

 

För att skapa säkra materialflöden planerar EU-kommissionen bland annat att utveckla ett harmoniserat informationssystem för att spåra och minimera ämnen i varor och återvunnet material. Tänkbara lösningar är digitala produktpass och loggbok för byggnader för att överföra produktinformation.

 

I handlingsplanen pekas vissa varugrupper ut som prioriterade att fokusera på, exempelvis elektronik, textil, möbler, plast, och byggprodukter. Kommissionen planerar bland annat att ta fram en textilstrategi och en strategi för en hållbar bebyggd miljö. En plaststrategi finns sedan tidigare inom EU. Nu vill EU-kommissionen även att en global överenskommelse om plast ska tas fram.

 

Här finner Ni handlingsplanen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.