Invasiva växter ska bekämpas i skyddade naturområden

22 april, 2020

Naturvårdsverket har beviljat 3,8 miljoner till 10 län för projekt som ska hindra invasiva främmande växter från att breda ut sig och skada den biologiska mångfalden i naturreservat och nationalparker.

 

De län som beviljats pengar till projekt är Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Skåne, Södermanland, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

 

Projekten omfattar både ren bekämpning och utveckling av bekämpningsmetoder för framför allt EU-listade invasiva arter. Några exempel på projekt är bekämpning av gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka i Halland, Örebro län vill utvärdera metoder för att hitta det mest effektiva sättet för att få bort jättebalsamin och jätteloka och bekämpning av vresros ska genomföras i nationalparken Gotska sandön.

 

Sedan januari 2019 är länsstyrelserna ansvariga för den praktiska bekämpningen av EU-listade invasiva främmande arter i Sverige. De svarar också för tillsynen av att EU-reglerna efterlevs. EU-listade invasiva främmande arter omfattas av en rad förbud. Har man en EU-listad växt på sin mark är man skyldig att ta bort den.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.