Mål avseende offentlig upphandling – april 2020

30 april, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under april 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 791-20
Leverantör/Sökande: Enera International AB
Upphandlande myndighet: Skellefteå kommun
Avgörande: Avskrivning
Ärende: Frågan rör transparens vid bedömning av demonstration av utrustning samt motivering av poängsättning.

 

Målnr: 2770-19
Leverantör/Sökande: Cabonline Region Mitt AB
Upphandlande myndighet: 1. Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2. AB Trendtaxi
Avgörande: Göra om upphandling
Ärende: Rättegångsfel samt fråga om huruvida upphandlingen avser ett ramavtal.

 

Målnr: 629-20
Leverantör/Sökande: LP Signalutveckling AB
Upphandlande myndighet: Trafikverket
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Direktupphandling utan föregående annonsering, prövning av avtals giltighet.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.