Ny mall för slutanvändarintyg PDA

15 april, 2020

En ny mall för slutanvändarintyg till ansökningar om exporttillstånd för PDA finns nu på ISPs hemsida.

 

Mallen börjar gälla från den 15 april och ersätter därmed tidigare mallar. Under en övergångsperiod till och med den 31 augusti godkänner ISP slutanvändarintyg som är framtagna med stöd av de tidigare mallarna. Från och med den 1 september godkänns endast slutanvändarintyg baserade på den nya mallen.

 

Den nya mallen ska användas för såväl civil som militär slutanvändare/slutanvändning och omfattar tre huvudsakliga förändringar:

• tydligare redovisning av parter inblandande i exporttransaktionen (exportören kan behöva vara slutanvändaren behjälplig med information om dessa parter)
• tydligare beskrivning av slutanvändningen
• tydligare intyganden kopplat till redovisad slutanvändning.

 

Här finner Ni mallen.

 

Informationen kommer från ISP.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.