Positiva resultat i myndigheternas miljöpåverkan

17 april, 2020

Tre positiva resultat framgår i 2019 års siffror över statliga myndigheters miljöpåverkan. Bland annat har koldioxidutsläppen från tjänsteresor, maskiner och transporter sammantaget minskat med tio procent jämfört med året innan.

 

Sammanställningen visar att myndigheternas samlade koldioxidutsläpp från tjänsteresor, maskiner och transporter har minskat med tio procent sedan år 2018 och uppgår år 2019 till cirka 365 000 ton, den lägsta nivån sedan år 2011. Utsläppen från maskiner och övriga fordon står för den största minskningen.

 

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med flyg och bil har också minskat, vilket bland annat hör ihop med att myndigheterna har blivit bättre på att ersätta tjänsteresor med digitala möten.

 

En positiv trend är att antalet myndigheter som ställer krav på produktionsspecificerad förnybar el fortsätter att öka. Liksom att antalet myndigheter som producerar egen el också ökar.

 

Redovisningen bygger på 187 statliga myndigheters rapporter med uppgifter om myndighetens utsläpp från tjänsteresor, maskiner och transporter, energianvändning samt miljökrav i upphandling. Myndigheterna ska även rapportera hur de uppfyller egna mål utifrån verksamhetens negativa miljöpåverkan samt hur de har integrerat miljöfrågor i sin verksamhet för att bidra positivt.

 

Här finner Ni redovisningen över 2019 års miljöledning i staten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.