Producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs

23 april, 2020

Nu lämnar regeringen besked om att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Producentansvaret för returpapper har funnits sedan 1990-talet och har tidigare varit självfinansierande tack vare värdet på returpappret. När värdet på returpapper nu sjunker drabbar det tidningarna. Frågan har blivit akut i och med vikande intäkter under coronakrisen, samtidigt som branschen ställer om till mer digital distribution.

 

Utan producentansvaret får i stället kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvara också för insamling och behandling av returpapper.

 

Här finner Ni mer information.

 

För frågor eller information, kontakta Altea AB.