Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

23 april, 2020

Regeringen har den 16 april 2020 beslutat om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

 

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Det nya stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 i dessa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. I utsatta branscher ingår exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor, men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet samt hår- och kroppsvård.

 

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.