Regeringen utökar korttidspermittering till 80 procent

15 april, 2020

Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans med regeringspartierna kommit överens om att växla upp korttidspermitteringen till 80 procent.

 

Ansökan om stöd för korttidsarbete öppnade den 7 april, stödet är möjligt att söka retroaktivt två månader bakåt i tiden, dock tidigast den 16 mars. Idag presenterade regeringen ett förslag till ändring i lagen för stödet. Förslaget innebär att under månaderna maj, juni, juli är det möjligt att söka stöd för upp till 80 procent av arbetstiden istället för tidigare 60 procent. Ändringen gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som söker framgent.

 

Förslaget innebär:
• De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning på fyra månader kommer att kunna justera detta i samband med att lagändringen träder ikraft. Man behöver alltså inte göra något i dagsläget.
• Samma möjlighet finns för de som vill söka stödet innan den nya lagen träder i kraft – det vill säga man söker på befintliga stödnivåer men justerar dem utifrån de nya i samband med att lagändringen träder i kraft.

 

Här finner Ni mer information.

Informationen kommer från Tillväxtverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.