Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser

8 maj, 2020

På allt fler arbetsplatser larmar skyddsombud om brister i smittskydd eller begär att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa. Skyddsombud har redan nu lagt fler skyddsstopp än under hela förra året. Arbetsgivare har också anmält att det inträffat nära 1 000 allvarliga tillbud kopplade till corona.

 

Nära 1000 allvarliga händelser i arbetet som har med coronaviruset att göra har anmälts till Arbetsmiljöverket. Det är en liten ökning av det totala antalet anmälningar jämfört med hur många som kom in under samma period 2019. Däremot sticker antalet anmälningar som rör vård och omsorg ut, nära nio av tio anmälningar rör vård- och omsorg.

 

Oroväckande många allvarliga corona-händelser i arbetet
Det är framförallt fyra län som har en ökning av anmälningarna som rör vård och omsorg, det är också de län där spridningen av coronaviruset varit stor; Södermanlands län, 245 stycken, Stockholms län, 149, och Örebro samt Hallands län med 71 anmälningar vardera. I anmälningarna rapporterar arbetsgivarna exempelvis om att sjuk- och undersköterskor har riskerat att bli smittade och sjuka efter att ha behandlat patienter som insjuknat i covid-19. I flera fall uppger också arbetsgivaren att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning eller att utrustningen varit bristfällig.

 

Skyddsombud som begär ingripande eller stoppar arbetet ökar
Arbetsmiljöverket har fått in ett 80-tal skyddsombudsstopp, och drygt 140 begäran om åtgärder från skyddsombud, där de larmar om brister i smittskyddet kopplat till det nya coronaviruset. Nästan sju skyddsombud av tio som anmäler brister i arbetsmiljön, som arbetsgivaren inte rättat till, och som begär att Arbetsmiljöverket ska gripa in med förbud eller föreläggande, jobbar inom transport eller kollektivtrafiken. Där har Arbetsmiljöverket fattat ett tiotal beslut om att bussar ska hålla framdörrarna stängda och att passagerare ska hålla avstånd till föraren för att minska risken för smitta.

 

Främsta orsaken till att arbetet stoppas är att skyddsutrustning saknas
Nära hälften av skyddsombudsstoppen, som är skyddsombudens starkaste verktyg nämligen att stoppa arbetet, handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård och äldreomsorg. Där har Arbetsmiljöverket i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

 

Arbetsgivare är skyldig att anmäla
Arbetsgivaren är alltid skyldig att förebygga risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. När det inträffar en allvarlig personskada, allvarligt tillbud eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren, enligt 3:3a i Arbetsmiljölagen, en skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Det behöver inte vara en personskada för att anmälas, utan det kan även vara allvarliga händelser där det varit fara för liv och hälsa.

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets statistik.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.