Höjt schablonbelopp i ny förordning för kreditgaranti

4 maj, 2020

Den nya förordningen om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande innehåller förändringar som höjt schablonbelopp till 22 000 kronor per kvadratmeter. Den innebär också att kreditgaranti får lämnas för lån för ändring av befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2020.

 

En ny kreditgarantiförordning, förordning 2020:255 om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande, träder i kraft den 1 juni 2020. Den nya förordningen innebär en del förändringar, bland annat höjs det så kallade schablonbeloppet till 22 000 kronor per kvadratmeter. Det innebär att för nybyggnad eller anordnande av bostäder på orter med lägre marknadsvärden får kreditgaranti lämnas med ett belopp som motsvarar 90 procent av produktionskostnaden, dock maximalt 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea. En annan förändring är att kreditgaranti får lämnas för lån för ändring av befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar. I enlighet med nuvarande regelverk kommer kreditgaranti medges upp till högst 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde, något som även kommer gälla för kreditgaranti för lån till kooperativa hyresrättsföreningar.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.