Mål avseende offentlig upphandling – maj 2020

31 maj, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under maj 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 6102-19
Leverantör/Sökande: Svevia AB
Upphandlande myndighet: Vallentuna kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Anbudsgivare har begränsats möjlighet att fritt konkurrera med priser. Behandlar även golv- och takpriser.

 

Målnr: 1240-20
Leverantör/Sökande: Rentera Syd AB
Upphandlande myndighet: Liseberg AB
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Förvaltningsrätten har felaktigt meddelat upphandlande myndighet att någon begäran om överprövning inte inkommit.

 

Målnr: 824-20
Leverantör/Sökande: Stockholms El-Team AB
Upphandlande myndighet: Sveriges Riksdag, Riksdagsförvaltningen
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Frågan rör huruvida det räcker att ha en utbildning när avtal träder ikraft eller om giltig utbildning ska finnas vid anbudstillfället.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.