Nästan 2,8 miljoner besökte Sveriges nationalparker

22 maj, 2020

Besöken i Sveriges nationalparker fortsätter att öka och uppgick till totalt närmare 2,8 miljoner 2019. Det var omkring 40 000 fler än 2018. En undersökning visar också att 95 procent är nöjda med sitt besök till en nationalpark.

 

Antal besök till Sveriges nationalparker har ökat sedan mätningarna startade 2012 och 2019 var inget undantag – då antalet besök ökade med 40 000 till totalt 2 780 000 besök. De mest besökta nationalparkerna är Kosterhavet och Stenshuvud med omkring 500 000 besök vardera per år. Antalet besökare 2019 ökade mest i Abisko och Tyresta nationalparker. Siffrorna är ungefärliga eftersom det är svårt att räkna det exakta antalet.

 

Viktiga för hälsa och välbefinnande samt nöjda besökare
En undersökning som Naturvårdsverket gjorde 2019 tillsammans med nationalparkernas förvaltare visar att mer än tre av fyra svarade att deras psykiska välbefinnande ökade efter besöket.

 

Undersökningen visade också att 95 procent av besökarna är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök.

 

De första nationalparkerna i Sverige bildades 1909. Nationalparkerna är statligt ägda och de flesta förvaltas av länsstyrelserna med anslag från Naturvårdsverket. Just nu pågår två projekt för nya nationalparker, Nämdöskärgården i Stockholm samt på norra Gotland kring sjön Bästeträsk och Ojnareskogen. Dessa ska komplettera dagens 30 nationalparker.

 

Här finner Ni mer information om Sveriges nationalparker.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.