Nytt stöd för rehabilitering efter covid-19

11 maj, 2020

Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser tar Socialstyrelsen fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.

 

Patienter som har vårdats för covid-19 kan vara kraftigt medtagna. Särskilt intensivvård kan bli både långvarig och tuff, speciellt för de som måste vårdas i respirator. Det finns risk att musklerna försvagas, även de som används för att andas, samt att man blir undernärd. Vissa får även neurologiska och psykiska besvär.

 

Nytt beräkningsverktyg som stöd i planeringen
Som ett stöd i planeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett verktyg där regioner och kommuner själva kan beräkna hur stort behovet av rehabilitering kan komma att bli. I ett tillhörande dokument finns även råd om hur verksamheterna kan organiseras för att klara av ett ökat antal patienter. Det handlar exempelvis om att det kan införas specifika mobila rehabteam.

 

Konkreta råd om träning och behandling
Socialstyrelsen har även publicerat två kunskapsstöd riktade till personal, dels inom slutenvård och dels inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. De innehåller konkreta rekommendationer om bland annat andningstekniker, fysisk träning, psykologiskt stöd, åtgärder vid svårigheter att svälja samt nutritionsbehandling.

 

Här finner Ni:
Rehabilitering i samband med covid-19
Beräkningsverktyg för eftervård
Rehabilitering i samband med covid-19 (i slutenvård)
Rehabilitering i samband med covid-19 (i primärvård)

 

Informationen kommer från Socialstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.