Undersök och riskbedöm corona!

14 maj, 2020

Arbetsmiljöverket uppmanar arbetsgivare att undersöka och bedöma riskerna i sin verksamhet under coronapandemin.

 

Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett steg i en kedja av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna kedja innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna, vidta åtgärder och kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

 

Hur kan arbetsgivaren tänka vid riskbedömning av coronaviruset?
Arbetsgivaren ska gå till väga ungefär som vanligt i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och sin riskbedömning, men ta särskild hänsyn till de speciella risker som uppstår på grund av coronaviruset. Arbetsmiljöverket är medvetna om att det inte alltid är så lätt för den som inte är van att bedöma smittrisker. Därför ska man utgå från föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns även föreskrifter om smittrisker som är aktuella för vissa verksamheter, och som kan vara till hjälp vid val av skyddsåtgärder.

 

Lokal samverkan viktig
Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men även den lokala samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare är viktig för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Många tror att Arbetsmiljöverket ska godkänna riskbedömningar i förväg, men vi har inte någon sådan roll eller möjlighet.

 

Vilka skyddsåtgärder man kommer fram till kan variera. Det beror bland annat på vilken verksamhet man bedriver och hur stor risken för smitta är. Val av skyddsåtgärder kan ses som steg i en trappa, en princip som finns i arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Första steget i trappan är att ta bort risken helt. När det inte är möjligt, som när det gäller coronaviruset, ska man hantera risken genom att till exempel organisera arbetet för att minska riskerna, ta fram instruktioner för hur man arbetar och utbilda och informera personalen om riskerna. Att använda personlig skyddsutrustning är ett steg i trappan, och i verksamheter där det kan finnas smittrisker behövs ofta personlig skyddsutrustning tillsammans med andra skyddsåtgärder.

 

Många olika skyddsåtgärder ofta möjliga
Olika åtgärder kan bli aktuella i samband med coronapandemin. Några exempel på åtgärder är att förbättra städning och rengöring, att sätta upp barriärskydd framför personal med kundkontakt, att utsedda personalgrupper gör vissa arbetsuppgifter eller att förse personalen med personlig skyddsutrustning. All personal behöver ha kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och vilken skyddsutrustning som ska användas i varje arbetssituation.

 

För verksamheter där man riskerar att komma i kontakt med smitta, bland annat sjukvården och omsorgen, har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer om vilken skyddsutrustning som arbetstagare inom vården och omsorgen ska använda i olika arbetsmoment.

 

Här finner Ni mer information från Arbetsmiljöverket.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.