Ändring av regler för energideklarationer

30 juni, 2020

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Ändringarna gäller inspektioner av uppvärmningssystem eller kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem samt luftkonditioneringssystem och kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystem. Inspektioner ska göras om den nominella effekten överstiger 70 kW.

 

Ändringarna utgörs i huvudsak av nya paragrafer som preciserar nya lydelser i lagen och förordningen om energideklaration för byggnader. Grunden för ändringarna är EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.