Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

30 juni, 2020

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet.

 

För att mildra konsekvenserna av coronapandemin har regeringen beslutat om flera åtgärder. En av dessa var att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror i vissa branscher som varit särskilt ekonomiskt utsatta, till exempel verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen och handeln.

 

Stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran kan sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet kan sökas fram till och med den 31 augusti 2020.

 

Från ansökan till utbetalning – hur funkar det?
• Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan.
• Hyresvärden ansöker om stödet via Boverkets e-tjänst, som finns på myndighetens webbplats.
• Ansökan handläggs sedan av ansvarig länsstyrelse. De beslutar om att godkänna eller avslå ansökan.
• Efter att länsstyrelsen godkänt ansökan betalas stödet ut av Boverket.

 

Sju av landets länsstyrelser har uppdraget att handlägga stödansökningarna
• Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
• Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
• Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.
• Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
• Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.
• Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.