Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker

24 juni, 2020

Semestertider kan innebära att arbetstagare exponeras extra för coronaviruset. Nu gör Arbetsmiljöverket närmare 300 inspektioner mot smittrisker för ordningspersonal, väktare och städpersonal samt i butiker och apotek.

 

Väktare och ordningspersonal ingriper ofta i obekväma situationer. Det kan handla om att avlägsna folk från en aktuell plats eller att upprätta en kö in till en butik som uppnått max antal besökare.

Städpersonal, som exempelvis rengör offentliga toaletter eller toaletter där sjuka i covid-19 har vistats, kan vara utsatta för smittrisker. Där är det mycket viktigt att arbetsgivaren vidtar åtgärder så ingen blir smittad eller sjuk.

 

God arbetsmiljö uppnås i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud
Inspektionerna fokuserar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet som görs på lokal nivå hos respektive arbetsgivare. Anledningen är att många av verksamheterna, inte minst butiker och apotek, ser väldigt olika ut beroende på årstiden. Det handlar bland annat om ett ökat antal kunder i mindre butiker under sommar- och semestertider.

 

Riskbedömningarna måste göras i samverkan med personal och skyddsombud. Beroende på var butikerna ligger geografiskt i landet kan det vara en enorm skillnad på antalet besökare i november jämfört med semesterperioden i juli. Det är uppenbart att riskbedömningen måste anpassas efter rådande förhållanden.

 

Eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning i Sverige, pandemin covid-19, sker inspektionerna i första hand över telefon, för att minimera risken för smittspridning och minska antalet fysiska möten. Under inspektionerna kommer handlingar ibland att begäras in som dokumenterar det förebyggande arbete som görs för att minska smittrisker. Det innebär exempelvis att arbetsgivare ska:
• Riskbedöma arbetsmiljön på arbetsplatsen
• Minimera eventuella smittrisker – exempelvis genom att informera om att personal som har symptom ska stanna hemma.
• Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder – exempelvis som att använda barriärskydd och/eller tydliga avståndsmarkeringar, självskanning och att organisera arbetet så att det sker när det är lite människor i rörelse.
• Använda personlig skyddsutrustning – som ett sista steg om övriga åtgärder inte räcker eller är möjliga. Det kan vara vid städning av hygienutrymmen.

 

I och med att reserestriktionerna i Sverige har hävts ökar det möjligheten för många semesterfirare att besöka populära sommarstäder. Det kan i sin tur innebära en ansträngd situation för orter som många väljer att besöka.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.