Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

27 juni, 2020

Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

 

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

 

Den 25 juni 2020 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen:
• 1-Vinylimidazol, EC-nummer 214-012-0, CAS-nummer 1072-63-5
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet har förts upp efter förslag från Sverige.

 

• 2-Metylimidazol, EC-nummer 211-765-7, CAS-nummer 693-98-1
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet har förts upp efter förslag från Sverige.

 

• Dibutyltennbis(acetylacetonat), EC-nummer 245-152-0, CAS-nummer 22673-19-4
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet har förts upp efter förslag från Sverige.

 

• Butyl-4-hydroxibensoat (butylparaben), EC-nummer 202-318-7, CAS-nummer 94-26-8
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är hormonstörande för människa.

 

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?
När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.

 

Här finner Ni hela kandidatlistan.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.