Korttidsarbete: Tillväxtverket och polisen ska jaga misstänkt fusk

2 juni, 2020

Tillväxtverket samarbetar med Polismyndigheten för att bekämpa fusk med stödet för korttidsarbete. Den 1 juni trädde nya regler i kraft som ger Tillväxtverket ökade befogenheter att kontrollera företag som sökt stödet.

 

Tillväxtverket har sedan den 7 april fått in cirka 70 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete. Alla ansökningar kontrolleras i olika steg och misstänkta ärenden stoppas i handläggningen. Ett stort antal tips om fusk med stödet för korttidsarbete har också kommit in.

 

Ett fördjupat samarbete har inletts med polisen för att misstänkta ärenden och tips enkelt ska kunna tas om hand för fortsatt utredning. En viktig del i detta är en effektiv anmälnings- och utredningsprocess mellan myndigheterna.

 

Nya regler ger utökade befogenheter
Från och med den 1 juni träder nya regler i kraft som ger Tillväxtverket utökade befogenheter att utföra kontroller gentemot företag som uppbär stöd för korttidsarbete. Reglerna innebär att Tillväxtverket utöver gängse avstämning får genomföra oanmälda kontrollbesök hos en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd för att kontrollera om arbetsgivaren är berättigad till stöd. Tillväxtverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet och svarar på frågor om verksamheten. De uppgifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och vid avstämning.

 

Informationen kommer från Tillväxtverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.