Mål avseende offentlig upphandling – juni 2020

30 juni, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under maj 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 1557-20
Leverantör/Sökande: Winn Marketing AB
Upphandlande myndighet: Knivsta kommun
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Fallet rör bland annat huruvida avtal ingåtts när endast anbudsgivaren har skrivit på avtalet, se främst förvaltningsrättens dom.

 

Målnr: 358-20
Leverantör/Sökande: Medidyne AB
Upphandlande myndighet: 1. Region Kronobrg, 2. Dräger Sverige AB
Avgörande: Avslag på ansökan
Ärende: Frågan rör hur anbudsgivare har angivit optioner och tilläggspriser samt vad som ingår i angivet totalpris.

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.