Ny avfallsförordning som påverkar nästan alla företag

26 juni, 2020

Enligt Naturvårdsverket behöver Sverige ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De nya reglerna är nu beslutade. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

 

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.  Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras bara vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar i nuläget effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall.

 

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

 

Regeländringar både 1 augusti och 1 november
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

 

Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om
1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

 

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

 

Vem ska rapportera i avfallsregistret?
Alla verksamheter som
• producerar farligt avfall
• transporterar farligt avfall
• tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
• mäklar eller handlar med farligt avfall
• behandlar farligt avfall.

 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

 

De verksamheter som ska rapportera ofta till det kommande avfallsregistret kan med fördel ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna anteckningar direkt.

 

Här finner Ni den nya avfallsförordningen, SFS 2020:614.

Här finner Ni information om hur Ni rapporterar med API.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.