Presentation av betalningssätt vid E-handel

2 juni, 2020

Riksdagen har beslutat om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

 

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2020.

 
Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Riksdagen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.