Sammanfattning över lagändringar vid halvårsskiftet 2020

30 juni, 2020

Nu vid halvårsskiftet träder som vanligt många juridiska förändringar ikraft. Nedan finner Ni Regeringskansliets sammanställning över viktiga juridiska förändringar.

 

Ett urval av de regler som förändras:
• Den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utan krav på bygglov utökas
• EU-direktiv på avfallsområdet genomförs
• Undantag från förbud att hantera och transportera signalkräftor utökas
• När betalningsalternativ presenteras i e-handeln får kreditalternativ inte visas först
• Krav på viss laddinfrastruktur i byggnader

 

Ni finner Regeringskansliets publikation Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020 här.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB