Månadsbrev

9 juli, 2020

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om den nya avfallsförordningen som kommer påverka de flesta företag samt de lagändringar som trätt i krav under första halvan av 2020. Glad fortsatt sommar!

Läs nyhetsbrevet här