Remiss om ändringar avseende bekämpningsmedel

6 juli, 2020

Remiss om ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

 

Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

 

Här finner Ni remissen och konsekvensanalys.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.