Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

5 augusti, 2020

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat ger det förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning.

 

Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Undantaget gäller alla fordon som är besiktningspliktiga. Det gäller även firmabilar och bilar som används i yrkesmässig trafik.

 

Besikta gärna om Ni kan
Ni som fordonsägare kan fortfarande välja att besikta inom den gamla inställelseperioden. Besiktningsbranschen har vidtagit olika åtgärder för att begränsa smittspridning. Känner Ni oro inför besöket, vänd Er till Ert besiktningsföretag för information om rådande rutiner.

 

Vägtrafikregistret visar korrekt besiktning
Eftersom beslutet om förlängning infördes med så kort framförhållning var det inte möjligt att hinna anpassa vägtrafikregistret innan reglerna trädde ikraft. Nu är vägtrafikregistret uppdaterat och visar korrekt besiktningsinformation. Det innebär också att rätt information visas i Transportstyrelsens e-tjänster och i appen Mina fordon.

 

Här kan Ni med hjälp av Ert registreringsnummer kontrollera när fordon ska besiktas. Tjänsten tar hänsyn till den förlängda inställelsetiden och visar korrekt datum för när fordonet senast måste besiktas.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.