Nedskräpningen i Sverige

24 augusti, 2020

Svenskarna slängde cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka i juni. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Nedskräpningen har mätts i centralorterna i 75 av landets kommuner under en vecka i juni. Resultaten har genom skattningar kunnat skalas upp och speglar alla Sveriges 290 kommuners centralorter.

 

Syftet med undersökningen är att ta fram ett underlag till regeringen i arbetet med genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv. Direktivet innebär bland annat att EU-länderna ska uppfylla en rad krav för att minska plastens inverkan på miljön och att vissa plastprodukter kommer att förbjudas.

 

Fimpar och snus är det vanligaste skräpet
Kategorierna som mättes i undersökningen var plast, papper/kartong, metall, glas, organiskt material och annat. ”Annat” svarade för hela 78 procent av skräpet, i kategorin ingår exempelvis ballonger, våtservetter, cigarettfimpar, portionssnus. Cigarettfimpar svarar till antal för så mycket som 62 procent av allt skräp. Näst vanligast är portionssnus som svarar för 14 procent.

 

Även tuggummi konstateras vara ett mycket vanligt skräp i mätningen. Tuggummin är dock svårare att mäta eftersom det är ett skräp ackumuleras över tid och därför kan överskattas. Tuggummin är därför exkluderade i sammanställningen.

 

En tiondel av skräpet är plast
Plast svarar för cirka en tiondel av skräpet. Antalet plastföremål som slängdes var 3,3 miljoner. Den vanligaste underkategorin var ”Övrig plast” som svarar för 64 procent av plastskräpet. Här ingår små delar från plastprodukter men också engångsbestick, cellofan från cigarettpaket, sugrör, frigolit och konfetti. Plastförpackningar för livsmedel är näst vanligast och står för 26,5 procent av plastskräpet.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.