Privacy Shield ogiltigförklaras

7 augusti, 2020

EU-domstolen har nyligen slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

 

EU-domstolen ogiltigförklarar Privacy Shield-samarbetet och kastar samtidigt en skugga över möjligheten att använda standardavtalsklausuler för att legitimera överföringar av personuppgifter.

 

Dessa två mekanismer har, tills nu, använts för den stora merparten av alla överföringar av personuppgifter till USA.

 

Samarbetet var inte helt okontroversiellt. Framförallt ansåg många att Privacy Shield inte gjorde tillräckligt för att begränsa amerikanska säkerhetstjänsters tillgång till data om EU-medborgare. EU-medborgares grundläggande rätt till skydd för privatlivet och sina personuppgifter äventyrades därför.

 

EU-domstolen har nu nått samma slutsats, dvs. att Privacy Shield inte omfattade tillräckliga skyddsmekanismer på den amerikanska sidan. EU-domstolen konstaterar också att s.k. standardavtalsklausuler, ett kontraktsbaserat alternativ till Privacy Shield som tecknas mellan överförare och mottagare av personuppgifter, inte kategoriskt kan avfärdas som ett alternativ.

 

Detta innebär att Ni som behandlar personuppgifter i USA med stöd av privacy shield eller standardavtalsklausuler måste säkerställa adekvat skyddsnivå på annat sätt.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Datainspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.