Skatt på engångsartiklar

10 augusti, 2020

Muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast bör beskattas med 5 kronor respektive 7 kronor, föreslår en statlig utredning, SOU 2020:48.

 

Vid högst 10 procents plastinnehåll får avdrag göras med 2 kronor av den skatt som annars ska betalas för en mugg och 3 kronor av den skatt som annars ska betalas för en livsmedelsbehållare. Skattskyldiga är de som tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga varor enligt utredningen. Något avdrag för biobaserad eller återvunnen plast föreslås däremot inte, eftersom det saknas en tydlig definition av vad det skulle omfatta.

 

Skatten ska minska nedskräpningen, förebygga avfall samt minska utsläpp i produktions- och avfallsledet.

 

Skatten ska justera det ”marknadsmisslyckande”, som resulterat i att engångsartiklar är så billiga och inte alls återspeglar den miljöpåverkan som de orsakar. En generell skatt på alla engångsartiklar är dock inte möjligt att införa eftersom vissa av dem är nödvändiga i samhället samtidigt som det saknas bra alternativ.

 

Att utredaren inriktar sig just på muggar och livsmedelsbehållare anges bero på att det konsumeras stora mängder av just dessa produkter och att förbrukning väntas öka. Vidare är det små mängder som återvinns och de står för stor del av nedskräpningen.

 

Utredningen beräknar att skatten i ett inledande skede ska leda till en minskad förbrukning av muggar och livsmedelsbehållare med cirka 25 procent och intäkter om 3,8 miljarder kronor per år.

 

Förutom en ny lag om skatt på engångsartiklar föreslås även vissa följdändringar i andra lagar. Förslagen i de delar som rör registrering som godkänd lagerhållare föreslås träda i kraft den 1 september 2021. Förslagen i övriga delar föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

 

Här finner Ni utredningen.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.