2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

15 september, 2020

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2021. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 17 procent.  Mest ökar taxeringsvärdena i Dalarnas län, med 25 procent. Den minsta ökningen finns i Stockholms län, med 3 procent.


Skatteverket ska fastställa genomsnittliga värdenivåer för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under 2017-2019. En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Taxeringsvärdet ligger bland annat till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift man ska betala.

Här finner Ni förändringar per län.

Informationen kommer från Skatteverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.