Flera mål för materialåtervinning uppfylls men nästa år höjs kraven

15 september, 2020

Sverige uppfyller fem av åtta materialåtervinningsmål 2019. Från och med nästa rapporteringsår höjs kraven på materialåtervinningen. Det finns flera utmaningar för att nå framtida mål och öka materialåtervinningen av förpackningar.


År 2019 var den genomsnittliga materialåtervinningsgraden 68 procent för samtliga typer av förpackningar. Detta innebär att målet om en materialåtervinningsgrad på 55 procent för det totala förpackningsavfallet uppfylldes.

Glasförpackningar är det förpackningsslag som materialåtervinns i högst utsträckning. Hela 93 procent av glasförpackningarna på den svenska marknaden, 2019, gick till materialåtervinning.

Statistiken för 2019 är den sista uppföljningen som görs enligt de äldre materialåtervinningsmålen. Från och med januari 2020 höjs målen för materialåtervinning med upp till 20 procentenheter beroende på typ av förpackning. Dessutom kommer nya krav från EU leda till att rapporteringen bättre stämmer överens med verkligheten gällande hur mycket som blir nytt material. Detta innebär att målen blir svårare att nå.

Läs mer om återvinning av förpackningar och returpapper här


Källa: Naturvårdsverket

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.